Wilt u gaan verbouwen, dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een wijziging wilt aanbrengen aan de voorzijde van uw pand, zoals het plaatsen van een dakkapel. De wijziging moet onder meer voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de Welstandsnota. Gaat het om een pand met een monumentenstatus, dan moet de aanvraag ook voldoen aan de eisen van de Monumentenwet.

Ik kan u helpen bij het opstellen en indienen van de aanvraag omgevingsvergunning. Soms volstaat het indienen van een papieren aanvraag niet, dan is het raadzaam om eerst vooroverleg te voeren met de gemeente. Ik kan voor u beoordelen wat de beste aanpak is en namens of met u het overleg voeren met de gemeente.
Doel van de oefening is natuurlijk om zo snel mogelijk de benodigde vergunning te krijgen.
Andere aanpassingen aan uw pand zijn niet vergunningsplichtig, maar wel meldingsplichtig. Ook daarbij kan ik u behulpzaam zijn.

?????????????????????????????